Wykłady

Wykłady

W dniu 8 listopada 2017 na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Grażyny Adamus wygłosiła wykład pt.: Biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogii w ochronie zdrowia i środowiska". Wykład odbył się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2.

Więcej

M. Kowalczuk “Resorbable Fibrous Polymers in Terms of Forensic Engineering of Advanced Polymeric Materials”, CIMTEC 2016, 5th International Conference “Smart and Multifunctional Materials Structures & Systems” 05-09 czerwca 2016, Perugia, Włochy

Więcej

M. Kowalczuk “Mass spectrometry aimed at sequence analysis of natural and synthetic biodegradable macromolecules”, International Summit on Current Trends in Mass Spectrometry, July 2015 New Orleans, USA

Więcej

W dniu 26 lutego 2015 na zaproszenie Polskiej Akademii Umiejętności w ramach "Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej" prof. Andrzej Dworak wygłosił wykład pt.: "Materiały polimerowe XXI wieku: szanse i zagrożenia". Wykład odbył się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.

Więcej

G. Adamus, I. Kwiecień, M. Maksymiak, I. Radecka, M. Kowalczuk "Novel synthetic approaches and opportunities for bioactive polyhydroxyalkanoates", The 1st ISBPPB Annual Conference & Exposition, July 9-12, 2014, Washington, DC, USA

Więcej

W dniu 12 listopada 2014 w ramach wykładów otwartych Wszechnica PAN prof. Andrzej Dworaka wygłosił wykład pt. „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran”. Wykład odbył się w Sali Okrągłego Stołu w warszawskim Pałacu Staszica.

https://www.youtube.com/watch?v=3OOeWH8eOhA

Więcej

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie - Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka, tel. +48 32 271-60-77 w. 755W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN