Zgłoszenia patentowe

Zgłoszenia patentowe

"Biodegradowalna, polimerowa, implantacyjna postać leku, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie"

Więcej

"Sposób wytwarzania układu kopolimer- inhibitor mTOR, przeznaczonego do pokrywania polimerowych stentów naczyniowych i zastosowanie układu kopolimer- inhibitor mTOR do wytwarzania powłoki o kontrolowanej kinetyce uwalniania inhibitora mTOR na polimerowych stentach naczyniowych"

Więcej

"Sposób wytwarzania układu kopolimer-paklitaksel, przeznaczonego do pokrywania polimerowych stentów naczyniowych i zastosowanie układu kopolimer-paklitaksel do wytwarzania powłoki o kontrolowanej kinetyce uwalniania paklitakselu na polimerowych stentach naczyniowych"

Więcej

"Włóknina z jednokierunkowym efektem pamięci kształtu"

Więcej

"Nowe binarne i hybrydowe kompozyty polimerowo-węglowe z piankami węglowymi w roli mikronapełniaczy matryc polimerowych"

Więcej

"Sposób wytwarzania bioresorbowalnych materiałów polimerowych o kontrolowanym stopniu usieciowania do zastosowań medycznych"

Więcej

Strona 1 z 2

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie - Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka, tel. +48 32 271-60-77 w. 755W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN